FANDOM


Rainbow Overdragon
(きゅう)(きょく)(ほう)(ぎょく)(しん) レインボー・オーバー・ドラゴン
RainbowOverdragon-LED2-EN-SR-1E
 Tên Việt Bảo Thạch Cực Thần - Thất Sắc Thượng Long
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん レインボー・オーバー・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん
レインボー・オーバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūkyoku Hōgyokushin Reinbō Ōbā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Ultimate Crystal God - Rainbow Over Dragon
 Tên Hàn 궁극보옥신 레인보우 오버 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 37440988
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác