FANDOM


Rampaging Rhynos
(とつ)(げき)ライノス
RampagingRhynos-CDIP-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
とつ
げきライノス
 Tên Nhật (Chuẩn)
とつ
げき
ライノス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 03784434
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác