FANDOM


"Rank-Up-Magic" (RUM(ランクアップマジック) Rankuappu Majikku) là archetype của Bài Phép xuất xứ từ anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Hiệu ứng của chúng chủ yếu là giúp "Nâng Cấp" cho Quái thú Xyz.

Quái thú với Cấp hạng (Rank) cao hơn mục tiêu ban đầu sẽ được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ, và sẽ dùng quái thú mục tiêu và các Nguyên liệu Xyz gắn trong mục tiêu làm Nguyên liệu Xyz cho nó. Quá trình này được gọi là "Chaos Xyz Evolution" (khi thực hiện bằng Sức mạnh của "Barian", "Numeron", hay "Argent Chaos") hay còn gọi là "Rank-Up Xyz Evolution" (khi thực hiện với Sức mạnh của "Astral").

Rank-Up-Magic cover

"Numeron Force", "Astral Force, "Barian's Force", và "Limited Barian's Force"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên