FANDOM


Rank-Up-Magic Raptor's Force
RUM(ランクアップマジック)-ラプターズ・フォース
RankUpMagicRaptorsForce-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-ラプターズ・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-ラプターズ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Raputāzu Fōsu
 Tên Hàn RUM-랩터즈포스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 43383478
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.