Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Rank-Up-Magic Revolution Force

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Rank-Up-Magic Revolution Force
RUM(ランクアップマジック)-レヴォリューション・フォース
RankUpMagicRevolutionForce-CROS-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-レヴォリューション・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-レヴォリューション・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Revoryūshon Fōsu
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 43476205
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên