FANDOM


Rare Metal Dragon
レアメタル・ドラゴン
RareMetalDragon-GLD1-EN-C-LE
 Tên Việt Hãn Thiết Long
 Tên Nhật レアメタル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reametaru Doragon
 Tên Hàn 레어메탈 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 25236056
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.