Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Raremetalfoes Bismugear

7.230bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Raremetalfoes Bismugear
レアメタルフォーゼ・ビスマギア
RaremetalfoesBismugear-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật レアメタルフォーゼ・ビスマギア
 Tên Nhật (rōmaji) Reametarufōze Bisumagia
 Tên Nhật (Dịch) Raremetalphosis Bismagia
 Tên Hàn 레어메탈포제 비스마기아
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 8
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 18716735
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên