FANDOM


Raviel, Lord of Phantasms
(げん)()(おう)ラビエル
RavielLordofPhantasms-LC02-EN-UR-LE
 Tên Nhật (Kana)
げん
おうラビエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
おう
ラビエル
 Tên Nhật (rōmaji) Genmaō Rabieru
 Tên Nhật (Dịch) Raviel, Lord of Phantasmal Demons
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 69890967
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác