FANDOM


Realm of Light
ジャスティス・ワールド
RealmofLight-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Vương Quốc Ánh Sáng
 Tên Nhật ジャスティス・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Jasutisu Wārudo
 Tên Nhật (Dịch) Justice World
 Tên Hàn 저스티스월드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 36099620
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.