FANDOM


Red-Eyes Black Dragon Sword
真紅眼の黒竜剣(レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード)
RedEyesBlackDragonSword-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の黒竜剣
レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の黒竜剣
レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Burakkudoragon Sōdo
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 19747827
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.