FANDOM


Red-Eyes Toon Dragon
レッドアイズ・トゥーン・ドラゴン
RedEyesToonDragon-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Xích-Nhãn Hoạt Hình Long
 Tên Nhật レッドアイズ・トゥーン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Tūn Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 31733941
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác