FANDOM


Red-Eyes Toon Dragon
レッドアイズ・トゥーン・ドラゴン
RedEyesToonDragon-SHVI-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Xích-Nhãn Hoạt Hình Long
 Tên Nhật レッドアイズ・トゥーン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Tūn Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 31733941
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên