Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Red-Eyes Wyvern

6.751bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Red-Eyes Wyvern
真紅眼の飛竜
RedEyesWyvern.png
Nhóm liên quan Red-Eyes
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1800/1600
Mã số 67300516
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Kết thúc của bạn, nếu bạn không Triệu hồi Thường/Úp quái thú trong lượt này: Bạn có thể trục xuất lá bài này từ Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú 1 "Red-Eyes" từ Mộ bài của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick".
English Description
During your End Phase, if you did not Normal Summon/Set a monster this turn: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes" monster from your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên