FANDOM


Red-Eyes Wyvern
真紅眼の飛竜(レッドアイズ・ワイバーン)
RedEyesWyvern-SR02-EN-C-1E
 Tên Việt Xích-Nhãn Phi Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の飛竜
レッドアイズ・ワイバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の飛竜
レッドアイズ・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Waibān
 Tên Hàn 붉은 눈의 비룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 67300516
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.