Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Red Archery Girl

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Red Archery Girl
(ゆみ)()くマーメイド
RedArcheryGirl-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
ゆみを
ひくマーメイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆみ
を引
くマーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Yumi o Hiku Māmeido
 Tên Nhật (Dịch) Bow-Drawing Mermaid
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 ATK / DEF 1400 / 1500
 Mã số 65570596
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên