FANDOM


Red Archery Girl
(ゆみ)()くマーメイド
RedArcheryGirl-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ゆみを
ひくマーメイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆみ
を引
くマーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Yumi o Hiku Māmeido
 Tên Nhật (Dịch) Bow-Drawing Mermaid
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 65570596
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên