FANDOM


Red Mirror
レッド・ミラー
RedMirror-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật レッド・ミラー
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Mirā
 Tên Hàn 레드 미러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 08706701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác