FANDOM


Red Mirror
レッド・ミラー
RedMirror-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật レッド・ミラー
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Mirā
 Tên Hàn 레드 미러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Hạng sao 1 Rank Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 08706701
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên