FANDOM


Red Nova Dragon
スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン
RedNovaDragon.jpg
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 3500/3000
Mã số 97489701
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 Tuners + "Red Dragon Archfiend"
Lá này tăng 500 ATK ứng với mỗi quái Tuner trong Mộ bài của bạn. Lá này không thể bị hủy bởi hiệu ứng Bài Phép, Bẫy, hoặc Quái thú của đối phương. Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công, bạn có thể chọn nó, sau đó loại lá này ra ngoài và phủ định đòn tấn công. Vào Lượt Kết thúc, Triệu hồi Đặc biệt lá này đã bị loại ra ngoài bởi hiệu ứng này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên