FANDOM


Red Warg
レッド・ウルフ
RedWarg-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Lang
 Tên Nhật レッド・ウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Urufu
 Tên Nhật (Dịch) Red Wolf
 Tên Hàn 레드 울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2200
 Mã số 45313993
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.