Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Reign-Beaux, Overlord of Dark World

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Reign-Beaux, Overlord of Dark World
暗黒界の魔神 レイン
ReignBeaux,OverlordofDarkWorldSDGU-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 2500/1800
Mã số 99458769
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị vứt bỏ xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài của đối phương: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách đó: Tiêu diệt tất cả quái thú mà đối phương điều khiển HOẶC tất cả Bài Phép/Bài Bẫy đối phương điều khiển.
English Description
If this card is discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect: Special Summon this card from the Graveyard. When this card is Special Summoned this way: Destroy all monsters your opponent controls OR all Spell/Trap Cards they control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên