FANDOM


Reign-Beaux, Overlord of Dark World
(あん)(こく)(かい)()(しん) レイン
ReignBeauxOverlordofDarkWorld-SDGU-EN-C-1E
 Tên Việt Reign, Chúa Tể của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
しん レイン
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の魔
しん
レイン
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Mashin Rein
 Tên Nhật (Dịch) Reign, Devil of Dark World
 Tên Hàn 암흑계의 마신 레인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 99458769
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác