FANDOM


Reinforce Truth
トゥルース・リインフォース
</div>
ReinforceTruth-YS11-EN-C-1E
 Tên Nhật トゥルース・リインフォース
 Tên Nhật (rōmaji) Turūsu Riinfōsu
 Tên Nhật (Dịch) Truth Reinforce
 Loại bài Bài Bẫy TRAP
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10118318
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên