FANDOM


Release, Reverse, Burst
リリース・リバース・バースト
ReleaseReverseBurst.png
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 38777931
Loại Hiệu ứng Cost, Effect
Mô tả Hiệu ứng
Hiến tế 1 quái thú "Utopia"; tiêu diệt tất cả các bài Phépbài Bẫy đang Úp của đối phương điều khiển.
English Description
Tribute 1 "Utopia" monster; destroy all Set Spell and Trap Cards your opponent controls.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên