FANDOM


Rescue
RescueRabbit-TF06-JP-VG
"Rescue Rabbit"
Nhật

  • レスキュー
  • Resukyū (rōmaji)


Sets

Xuất hiện trong Anime

Xuất hiện trong Video game


"Rescue" (レスキュー Resukyū) là series các Quái thú THỔ Loại-Beast Cấp 4 sao có 300 ATK và 100 DEF. Hiệu ứng của chúng đều có liên quan tới việc Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ các Bộ bài, và hủy những quái thú đó vào Lượt Kết thúc.

Cho đến nay, nhóm này đã có 3 thành viên: 2 Quái thú Hiệu ứng và 1 Quái thú Dao động.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên