Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Respect Play

7.179bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Respect Play
(せい)(せい)(どう)(どう)
RespectPlay-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
せい
せい
どう
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
せい
どう
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Seiseidōdō
 Tên Nhật (Dịch) Fair and Square
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 08951260
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên