Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Return from the Different Dimension

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Return from the Different Dimension
()()(げん)からの()(かん)
ReturnfromtheDifferentDimension-DPKB-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Sự trở lại từ không gian khác biệt
 Tên Nhật (Kana)
げんからの
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
からの帰
かん
 Tên Hàn 이차원으로부터의 귀환
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 27174286
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Forbidden TCG Forbidden
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên