Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Return of the Six Samurai

6.392bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Return of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(すい)(さん)
ReturnoftheSixSamurai-SDWA-EN-C-1E.png
 Tên Việt (tạm dịch) Sự trở lại của sáu samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう
すい
さん!
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
すい
さん
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū Suisan!
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Unannounced Visit!
 Loại bài Quái thú Thường
 Mã số 46874015
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên