FANDOM


Return of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(すい)(さん)
ReturnoftheSixSamurai-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Sự trở lại của sáu samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう
すい
さん!
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
すい
さん
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū Suisan!
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Unannounced Visit!
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46874015
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.