FANDOM


Reverse Breaker
リバース・ブレイカー
ReverseBreaker
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 94950218
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger-like
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Utopia". Khi quái thú được trang bị quyết định tấn công: Chỉ định 1 bài Phép/bài Bẫy đối phương đang điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó. Đối phương không thể kích hoạt bài Phép/bài Bẫy để phản hồi lại sự kích hoạt hiệu ứng trên.
English Description
Equip only to a "Utopia" monster. When the equipped monster declares an attack: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target. Your opponent cannot activate Spell/Trap Cards in response to this effect's activation.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên