FANDOM


Revival Jam
リバイバルスライム
RevivalJam-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật リバイバルスライム
 Tên Nhật (rōmaji) Ribaibaru Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) Revival Slime
 Tên Hàn 리바이벌 슬라임
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 500
 Mã số 31709826
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác