FANDOM


Revival Jam
リバイバルスライム
RevivalJam-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật リバイバルスライム
 Tên Nhật (rōmaji) Ribaibaru Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) Revival Slime
 Tên Hàn 리바이벌 슬라임
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 500
 Mã số 31709826
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên