FANDOM


Rising Sun Slash
ホープ(けん)スラッシュ
RisingSunSlash
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 94807487
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Utopia". Nó không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài. Mỗi lần đòn tấn công bị vô hiệu, đặt 1 Rising Sun Counter lên lá này. Quái thú trang bị tăng thêm 500 ATK ứng với mỗi Rising Sun Counter trên lá này. Nếu quái thú trang bị bạn điều khiển sắp tách Nguyên liệu Xyz của nó để kích hoạt hiệu ứng của nó, bạn có thể xem lá này như 1 trong các Nguyên liệu Xyz.
English Description
Equip only to a "Utopia" monster. It cannot be destroyed by card effects. Each time an attack is negated, place 1 Rising Sun Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK for each Rising Sun Counter on this card. If the equipped monster you control would detach its Xyz Material to activate its effect, you can treat this card as 1 of the Xyz Materials.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên