FANDOM


Ritual Beast Tamer Lara
(れい)(じゅう)使(つか)い レラ
RitualBeastTamerLara-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅう
使
つかい レラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅう
使
つか
い レラ
 Tên Hàn 령수사 레라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 87118301
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.