FANDOM


Ritual Beast Tamer Zeframpilica
(えい)(れい)(じゅう)使(つか)い-セフィラムピリカ
RitualBeastTamerZeframpilica-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
えい
れい
じゅう
使
つかい-セフィラムピリカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
れい
じゅう
使
つか
い-セフィラムピリカ
 Tên Nhật (rōmaji) Eireijūtsukai - Sefiramu Pirika
 Tên Nhật (Dịch) Valorous Spiritual Beast Tamer - Sephiram-Pirika
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 57777714
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên