FANDOM


Ritual Beast Ulti-Pettlephin
(せい)(れい)(じゅう)() ペトルフィン
RitualBeastUltiPettlephin-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう
き ペトルフィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
ペトルフィン
 Tên Hàn 성령수기 페톨핀
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2800
 Mã số 12678870
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên