Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ritual Sanctuary

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ritual Sanctuary
(しゅく)(ふく)(きょう)(かい)-リチューアル・チャーチ
RitualSanctuary-DRL3-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しゅく
ふくの
きょう
かい-リチューアル・チャーチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅく
ふく
の教
きょう
かい
-リチューアル・チャーチ
 Tên Nhật (rōmaji) Shukufuku no Kyōkai - Richūaru Chāchi
 Tên Nhật (Dịch) Church of Blessing - Ritual Church
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 95658967
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên