FANDOM


Ritual

Biểu tượng Bài Phép Tế lễ.

Bài Phép Tế lễ(Ritual Spell Cards), còn gọi là Ritual Magic Cards (Nhật: ()(しき)()(ほう)カード Gishiki Mahō Kādo) in the TCG prior to Magician's Force and the OCG, là một loại Bài Phép dùng để Triệu hồi Tế lễ cho các Quái thú Tế lễ.

Bài Phép Tế lễ thường yêu cầu các điều kiện bên dưới để có thể kích hoạt được:

  • Cần có chính xác Bài Phép Tế lễ trên tay.
  • Cần có chính xác Quái thú Tế lễ trên tay.
  • Quái thú trên tay và/hoặc trên sân người kích hoạt phải có tổng Cấp sao bằng hoặc hơn so với Quái thú Tế lễ yêu cầu. (Một số Bài Phép Tế lễ sẽ yêu cầu phải chính xác bằng với Cấp sao của Quái thú Tế lễ.)
  • Cần Vùng Quái thú còn trống cần thiết để có thể Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Tế lễ.
  • Cần Vùng Bài Phép/Bẫy còn trống cần thiết để có thể kích hoạt được Bài Phép Tế lễ.

Trong một số video games, Bài Phép Tế lễ đã từng có màu lam giống như Quái thú Tế lễ trong OCG/TCG, thay vì màu lục thường thấy của Bài Phép.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.