FANDOM


Road Synchron
ロード・シンクロン
300px-RoadSynchron-DP09-EN-R-1E
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 1600/800
Mã số 71971554
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Đồng bộ cho một quái thú khác "Road Warrior", Cấp độ của nó giảm đi 2. Nếu là bài này tấn công, vài kết thúc của bước tính thiệt hại, tăng cấp của nó lên 1 cho đến hết Lượt kết thúc.
English Description
If this card is used for the Synchro Summon of a monster other than "Road Warrior", its Level is decreased by 2. If this card attacks, at the end of the Damage Step, increase its Level by 1 until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.