FANDOM


Robot Buster Destruction Sword
()(かい)(けん)-アームズバスターブレード
RobotBusterDestructionSword-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Bộc Phá Thần Khí - Cự Kình Đao
 Tên Nhật (Kana)
かい
けん-アームズバスターブレード
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
-アームズバスターブレード
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaiken - Āmuzu Basutā Burēdo
 Tên Nhật (Dịch) Destruction Sword - Arms Buster Blade
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 38601126
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác