FANDOM


Rock Ogre Grotto #1
(がん)(くつ)()(じん)オーガ・ロック
RockOgreGrotto1-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
がん
くつ
じんオーガ・ロック
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
くつ
じん
オーガ・ロック
 Tên Hàn 바위마신오우거록
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 68846917
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.