FANDOM


Rock Ogre Grotto #1
(がん)(くつ)()(じん)オーガ・ロック
RockOgreGrotto1-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
がん
くつ
じんオーガ・ロック
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
くつ
じん
オーガ・ロック
 Tên Hàn 바위마신오우거록
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 68846917
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên