FANDOM


Rock Spirit
(がん)(せき)(せい)(れい)
RockSpirit-B06-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
がん
せきの
せい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
せき
の精
せい
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Ganseki no Seirei
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1650 / 1900
 Mã số 82818645
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác