FANDOM


Rockstone Warrior
ロックストーン・ウォリアー
RockstoneWarrior-RGBT-EN-SR-1E
 Tên Việt Chiến Binh Đá
 Tên Nhật ロックストーン・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Rokkusutōn Woriā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 51987571
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác