FANDOM


Rockstone Warrior
ロックストーン・ウォリアー
RockstoneWarrior-RGBT-EN-SR-1E.jpg
 Tên Việt Chiến Binh Đá
 Tên Nhật ロックストーン・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Rokkusutōn Woriā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 51987571
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên