FANDOM


Root Water
ルート・ウォーター
 Tên Nhật ルート・ウォーター
 Tên Hàn 루트워터
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 900 / 800
 Mã số 39004808
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác