FANDOM


Rose Archer
薔薇の聖弓手(ローズ・アーチャー)
RoseArcher-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
薔薇の聖弓手
ローズ・アーチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 薔薇の聖弓手
ローズ・アーチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Rōzu Āchā
 Tên Hàn 로즈 아처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 100
 Mã số 51852507
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác