Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Rose Archer

7.234bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Rose Archer
薔薇の聖弓手(ローズ・アーチャー)
RoseArcher-LC5D-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
薔薇の聖弓手
ローズ・アーチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 薔薇の聖弓手
ローズ・アーチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Rōzu Āchā
 Tên Hàn 로즈 아처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 100
 Mã số 51852507
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên