FANDOM


Rose Bud
ブルーメンブラット
RoseBud.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 25090294
Mô tả Hiệu ứng
Hiến tế 1 "Elemental HERO Knospe"; Triệu hồi đặc biệt 1 "Elemental HERO Poison Rose" từ trong tay hoặc trong Bộ bài của bạn.
English Description
Tribute 1 "Elemental HERO Knospe"; Special Summon 1 "Elemental HERO Poison Rose" from your hand or Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên