FANDOM


Royal Command
(おう)(きゅう)(ごう)(れい)
RoyalCommand-AP06-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
おう
きゅうの
ごう
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
きゅう
の号
ごう
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Ōkyū no Gōrei
 Tên Nhật (Dịch) Order of the Royal Palace
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 33950246
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]