FANDOMRoyal Firestorm Guards
(えん)(てい)(この)()(へい)
RoyalFirestormGuards-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
てい
この
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
てい
この
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Entei Konoehei
 Tên Nhật (Dịch) Imperial Guard of the Flame Emperor
 Tên Hàn 화염 제왕 근위병
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 54040221
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.