Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Royal Oppression

6.394bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Royal Oppression
(おう)(きゅう)(だん)(あつ)
RoyalOppression-GLD4-EN-GUR-LE.png
 Tên Việt (tạm dịch) Sự Áp Chế của Hoàng Gia
 Tên Nhật (Kana)
おう
きゅうの
だん
あつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
きゅう
の彈
だん
あつ
 Tên Nhật (Dịch) Oppression of the Royal Palace
 Tên Hàn 왕궁의 탄압
 Loại bài Quái thú Thường
 Thuộc tính Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
 Mã số 93016201
 Loại Hiệu ứng Quick-like
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Forbidden TCG Forbidden
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên