FANDOM


Royal Writ of Taxation
(おう)(きゅう)(じゅう)(ぜい)
RoyalWritofTaxation-POTD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
きゅうの
じゅう
ぜい
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
きゅう
の重
じゅう
ぜい
 Tên Nhật (rōmaji) Ōkyū no Jūzei
 Tên Nhật (Dịch) Heavy Tax of the Royal Palace
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 86742443
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]