FANDOMRuffian Railcar
()(らい)(とっ)(きゅう)バトレイン
RuffianRailcar-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
らい
とっ
きゅうバトレイン
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
とっ
きゅう
バトレイン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 24919805
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác