Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ruin, Queen of Oblivion

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ruin, Queen of Oblivion
()(めつ)()(がみ)ルイン
300px
 Tên Việt Ruin, Nữ Hoàng của Sự Quên Lãng
 Tên Nhật (Kana)
めつの
がみルイン
 Tên Nhật (Chuẩn)
めつ
の女
がみ
ルイン
 Tên Nhật (rōmaji) Hametsu no Megami Ruin
 Tên Nhật (Dịch) Goddess of Destruction - Ruin
 Tên Hàn 파멸의 여신 루인
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Mã số 46427957
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên