FANDOM


Rush Warrior
ラッシュ・ウォリアー
RushWarrior-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Gấp Gáp
 Tên Nhật ラッシュ・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Rasshu Woriā
 Tên Hàn 러시 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1200
 Mã số 36736723
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác