FANDOM


Rush Warrior
ラッシュ・ウォリアー
RushWarrior-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Gấp Gáp
 Tên Nhật ラッシュ・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Rasshu Woriā
 Tên Hàn 러시 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1200
 Mã số 36736723
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên