FANDOM


Ryu Okami
(りゅう)(おお)(かみ)
RyuOkami-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū Ōkami
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Great Deity
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1200
 Mã số 63737050
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác