Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ryu Okami

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ryu Okami
(りゅう)(おお)(かみ)
RyuOkami-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū Ōkami
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Great Deity
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1200
 Mã số 63737050
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên