Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Số lượng tối đa của Bộ bài

6.731bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Số lượng tối đa của bộ bài đề cập đến số lượng bài tối đa có trong Bộ bài ChínhBộ bài Phụ của bạn. Trái ngược với Số lượng tối thiểu của Bộ bài, khái niệm này được giới thiệu gần đây, khi loạt seri Yu-Gi-Oh! 5D's được trình chiếu, còn trước đó, không hề có giới hạn. Hiện tại số lượng tối đa là 60 lá bài đối với Bộ bài Chính và 15 lá bài đối với Bộ bài Phụ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên