Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Số lượng tối thiểu của Bộ bài

6.726bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Số lượng tối thiểu của Bộ bài đề cập đến số lượng bài tối thiểu được dùng trong Bộ bài Chính của bạn. Ở cả TCG/OCG, lẫn anime, con số đó là 40. Mặc dù ban đầu không có giới tối đa, về sau 60 đã trở thành số lượng tối đa mà bộ bài có thể có.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên