FANDOM


SPYRAL GEAR - Drone
SPYRALGEARDrone-TDIL-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 04474060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác